รูปแบบกระดาษ

กระดาษคุณภาพของแท้ มีให้คุณเลือกมากมาย

A3 ( 13x19 นิ้ว )
พิมพ์ 4 สี + ไดคัท
ต่ำกว่า 50 แผ่น
50 แผ่น +
100 แผ่น +
ราคา / แผ่น

60 บาท

50 บาท

40 บาท

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ

A3 ( 13x19 นิ้ว )
พิมพ์ 4 สี + ไดคัท
ต่ำกว่า 50 แผ่น
50 แผ่น +
100 แผ่น +
ราคา / แผ่น

70 บาท

60 บาท

50 บาท

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ

A3 ( 13x19 นิ้ว )
พิมพ์ 4 สี + ไดคัท
ต่ำกว่า 50 แผ่น
50 แผ่น +
100 แผ่น +
ราคา / แผ่น

50 บาท

40 บาท

30 บาท

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ

A3 ( 13x19 นิ้ว )
พิมพ์ 4 สี + ไดคัท
ต่ำกว่า 50 แผ่น
50 แผ่น +
100 แผ่น +
ราคา / แผ่น

50 บาท

40 บาท

30 บาท

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ

พิมพ์สติกเกอร์กับ

PIMDAIPIMDEE

ได้จำนวนสติกเกอร์มากกว่าที่คุณคิด !

สติกเกอร์ขนาด

5x5 cm.

1 แผ่น A3

ขนาด 13×19 นิ้ว

ได้สติกเกอร์

96 ชิ้น

สติกเกอร์ขนาด

4x4 cm.

1 แผ่น A3

ขนาด 13×19 นิ้ว

ได้สติกเกอร์

54 ชิ้น

สติกเกอร์ขนาด

5x5 cm.

1 แผ่น A3

ขนาด 13×19 นิ้ว

ได้สติกเกอร์

40 ชิ้น

สติกเกอร์ขนาด

7x7 cm.

1 แผ่น A3

ขนาด 13×19 นิ้ว

ได้สติกเกอร์

24 ชิ้น

สติกเกอร์ขนาด

10x10 cm.

1 แผ่น A3

ขนาด 13×19 นิ้ว

ได้สติกเกอร์

12 ชิ้น

บริการออกแบบ

ให้เราออกแบบโดยคุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลย !

โลโก้ / ตราสัญลักษณ์

50% แรง / หลัง ส่งงานต้นฉบับ

ส่งตรวจงานไฟล์ .jpg

ส่งงานต้นฉบับไฟล์ .jpg .pdf .ai

900 บาท

ออกแบบ 1 แบบ

แก้ไข 2 ครั้ง

1,500 บาท

ออกแบบ 2 แบบ

แก้ไข 2 ครั้ง

ฉลากสินค้า

50% แรง / หลัง ส่งงานต้นฉบับ

ส่งตรวจงานไฟล์ .jpg

ส่งงานต้นฉบับไฟล์ .jpg .pdf .ai

1,900 บาท

ออกแบบ 1 แบบ

แก้ไข 2 ครั้ง

2,900 บาท

ออกแบบ 2 แบบ

แก้ไข 2 ครั้ง

รูปแบบกระดาษ

กระดาษคุณภาพของแท้ มีให้คุณเลือกมากมาย

A3 ( 13x19 นิ้ว )
พิมพ์ 4 สี + ไดคัท
ต่ำกว่า 50 แผ่น
50 แผ่น +
100 แผ่น +
ราคา / แผ่น

60 บาท

50 บาท

40 บาท

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ

A3 ( 13x19 นิ้ว )
พิมพ์ 4 สี + ไดคัท
ต่ำกว่า 50 แผ่น
50 แผ่น +
100 แผ่น +
ราคา / แผ่น

70 บาท

60 บาท

50 บาท

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ

A3 ( 13x19 นิ้ว )
พิมพ์ 4 สี + ไดคัท
ต่ำกว่า 50 แผ่น
50 แผ่น +
100 แผ่น +
ราคา / แผ่น

50 บาท

40 บาท

30 บาท

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ

A3 ( 13x19 นิ้ว )
พิมพ์ 4 สี + ไดคัท
ต่ำกว่า 50 แผ่น
50 แผ่น +
100 แผ่น +
ราคา / แผ่น

50 บาท

40 บาท

30 บาท

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ

พิมพ์สติกเกอร์กับ

PIMDAIPIMDEE

ได้จำนวนสติกเกอร์มากกว่าที่คุณคิด !

สติกเกอร์ขนาด

5x5 cm.

1 แผ่น A3

ขนาด 13×19 นิ้ว

ได้สติกเกอร์

96 ชิ้น

สติกเกอร์ขนาด

4x4 cm.

1 แผ่น A3

ขนาด 13×19 นิ้ว

ได้สติกเกอร์

54 ชิ้น

สติกเกอร์ขนาด

5x5 cm.

1 แผ่น A3

ขนาด 13×19 นิ้ว

ได้สติกเกอร์

40 ชิ้น

สติกเกอร์ขนาด

7x7 cm.

1 แผ่น A3

ขนาด 13×19 นิ้ว

ได้สติกเกอร์

24 ชิ้น

สติกเกอร์ขนาด

10x10 cm.

1 แผ่น A3

ขนาด 13×19 นิ้ว

ได้สติกเกอร์

12 ชิ้น

บริการออกแบบ

ให้เราออกแบบโดยคุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลย !

โลโก้ / ตราสัญลักษณ์

50% แรง / หลัง ส่งงานต้นฉบับ

ส่งตรวจงานไฟล์ .jpg

ส่งงานต้นฉบับไฟล์ .jpg .pdf .ai

900 บาท

ออกแบบ 1 แบบ

แก้ไข 2 ครั้ง

1,500 บาท

ออกแบบ 2 แบบ

แก้ไข 2 ครั้ง

ฉลากสินค้า

50% แรง / หลัง ส่งงานต้นฉบับ

ส่งตรวจงานไฟล์ .jpg

ส่งงานต้นฉบับไฟล์ .jpg .pdf .ai

1,900 บาท

ออกแบบ 1 แบบ

แก้ไข 2 ครั้ง

2,900 บาท

ออกแบบ 2 แบบ

แก้ไข 2 ครั้ง